Home » speed

Tag: speed

Post
Hệ thống siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World “bán hàng không lợi nhuận” hỗ trợ người tiêu dùng sắm tết

Hệ thống siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World “bán hàng không lợi nhuận” hỗ trợ người tiêu dùng sắm tết

Chuỗi siêu thị mỹ phẩm AB Beauty World khởi động chương trình “Bán Hàng Không Lợi Nhuận” với nhóm sản phẩm thiết yếu, đồng loạt giảm từ 20% đến 80% cho hơn 18.000 sản phẩm. Dịch bệnh bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh và trên cả nước vừa qua đã gây ra những ảnh...